+90 212 912 55 29

Ovio Gıda Takviyeleri

L.Glutathione ve Karaciğer

Alkollü ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığında hücre hasarını azaltır.

Karaciğerdeki hücre ölümü, glutatyon da dahil olmak üzere antioksidanların eksikliği nedeniyle şiddetlenebilir. Bu, hem alkolü kötüye kullananlarda hem de kullanmayanlarda yağlı karaciğer hastalığına yol açabilir . Glutatyonun, alkollü ve alkolsüz kronik yağlı karaciğer hastalığı olan bireylerin kanındaki protein, enzim ve bilirubin düzeylerini iyileştirdiği gösterilmiştir.

Bir çalışma, glutatyonun en çok yağlı karaciğer hastalığı olan kişilere yüksek dozlarda intravenöz olarak verildiğinde etkili olduğunu bildirmiştir. Çalışmaya katılanlar ayrıca karaciğerdeki hücre hasarının bir belirteci olan malondialdehitte azalma olduğunu göstermiştir.

Bir diğer çalışma oral yoldan uygulanan glutatyonun proaktif yaşam tarzı değişikliklerinin ardından alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı olan kişiler üzerinde olumlu etkileri olduğunu bulmuştur. Bu çalışmada glutatyon, dört ay boyunca günde 300 miligram dozda ek formda sağlanmıştır.