+90 212 912 55 29

Ovio Gıda Takviyeleri

L.Glutathione diyabetin
etkisini azaltabilir

Kontrolsüz diyabetin etkisini azaltabilir.
Uzun süreli yüksek kan şekeri, azaltılmış miktarlarda glutatyon ile ilişkilidir. Bu, oksidatif strese ve doku hasarına yol açabilir. 

Bir çalışma , sistein ve glisin içeren diyet takviyesinin glutatyon seviyelerini artırdığını bulmuştur. Ayrıca yüksek şeker seviyelerine rağmen kontrolsüz diyabetli kişilerde oksidatif stresi ve hasarı azalttığı görülmüştür. 

Çalışma katılımcılarına, iki hafta boyunca günlük olarak kilogram (mmol/kg) sistein ve 1.33 mmol/kg glisin başına 0.81 milimol verilmiştir.